Get Adobe Flash player
Bölmeler
Yayın Organlarımız
Arşiv
Ziyaretçiler

free counters

TÜRKİYE YILI

2016TÜRKEL Gazetesi ve ALTIN KÖPRÜ Dergisi olarak 10 yıldan beri Orta Asya merkezli yayınlar yapmaktayız. Bunun yanında, yine 10 yıldan bu yana Kazakistan Devlet Radyosu ile Kırgızistan’da bulunan Manas Üniversitesi Radyosunda Türkçe yayınlarımızı sürdürmekteyiz. Gazete ve dergilerimizdeki haber ve yorumları; yayının türünü ve hedef kitlemizi dikkate alarak Rusça, Kırgızca, Kazakça veya Azerbaycan Türkçesiyle de kaleme alıyoruz. Ancak gazete, dergi ve radyo yayınlarımızın aslî dili her zaman Türkçedir.
Yayınlarımızı Türkçe ağırlıklı yapmamızın elbette ki makul sebep ve dayanakları vardır. Türkçe; Türk Dünyası içinde nüfus ve ekonomi bakımından en büyük ülke olan Türkiye’nin resmî dilidir. Ayrıca Türkçe; Türk dünyası içinde en çok konuşulan ve en yaygın dil durumundadır. Türkiye’deki 80 milyon insanın yanında Almanya’da yaklaşık 4 milyon, Avrupa genelinde 6 milyon Türk vatandaşı yaşamakta olup onların da ana dilleri tabiatıyla Türkçedir. Türk vatandaşları dışında başta Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu olmak üzere dünyanın pek çok yerinde Türk kökenli milyonlarca insan da Türkçe konuşmaktadır. Yine Türk soylu devletler olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan’da da Türkçe öğrenen ve konuşan insan sayısı giderek artmaktadır.
Türkçe; giderek yaygınlaşmasına paralel olarak gerekli ilgiyi de görmektedir. Mesela, Almanya’daki uluslararası havalimanlarında genel duyurular Almanca, İngilizce ve Türkçe yapılmaktadır.
Türkçenin böylesine yaygınlaşmasına rağmen Türkiye’nin hak ettiği ölçüde tanınmadığı ve tanıtılamadığı da bir gerçektir. Halbuki tanıtımın en önemli araç olduğu artık herkesin malumudur. İletişimin her türlüsünün geliştiği günümüzde kabul görmek, bilinir olmak ancak tanıtımla mümkündür. Tanıtım kavramı öylesine önem kazanmıştır ki artık nerdeyse tanındığınız ölçüde varlığınız bir ehemmiyet arz etmektedir. Kısacası, günümüz dünyasında “tanınıyorsanız varsınız; tanınmıyorsanız yoksunuz” anlayışı yerleşmiş bulunmaktadır.
Binlerce yıllık tarihiyle, zengin kültürüyle, eşsiz tabiatıyla ve çok özel konumuyla Türkiye, dünyanın sayılı ülkelerinden biridir. Ancak bütün bu vasıflarına rağmen Türkiye, özellikle Orta Asya coğrafyasında yeteri kadar tanınmamaktadır. Din, dil, tarih bağlarımızın olduğu, dolayısıyla en çok tanınması gereken Orta Asya coğrafyasında Türkiye’nin yeteri kadar tanınmaması büyük bir eksikliktir.
Bütün bu sebeplerle TÜRKEL Gazetesi basın-yayın grubu, 2016 yılını “Türkiye Yılı” olarak ilan etmiş bulunmaktadır. 2016 yılında gazete, dergi gibi basılı organlarımız ile radyo ve televizyon yayınlarımızı Türkiye ağırlıklı olarak yapma kararını almış bulunmaktayız.
Gayemiz; Orta Asya bölgesinde Türkiye’yi layıkıyla tanıtmak, kardeş ülkeler ile Türkiye arasındaki manevi köprüleri pekiştirmek, dostluk ve kardeşlik duygularını geliştirmektir.
Projemize Katılmak isteyenler buyurabilirler…

Leave a Reply

VATANA ZİYARET
------------------------------------------------ ---------------------------------------------------- TABİATIN MUCİZELERİ. Aydan Arı Sudan Duru BOZKURT
Reklam ve İlanlar

Ahıskalı Türkler bu ülkelerde yaşamakta

DATÜB 1.Kurultayı Delegeleri Anıtkabir'de

Karabağ'ı Unutma! Unutturma!